Υγραεριοαυτοκίνητα Οχήματα

Υγραεριοαυτοκίνητα Οχήματα

Αρχικός (αμέσως μετά την μετατροπή του σε υγραεριοκίνητο)

  • Άδεια κυκλοφορίας.
  • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
  • Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ (αν το όχημα έχει υποχρέωση)
  • Βεβαίωση εγκαταστάτη υγραερίου (έως 30 ημερών)
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ, απαιτείται και το σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης.
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία της μεταφρασμένης στα Ελληνικά δήλωσης συμμόρφωσης

Περιοδικός (όλοι οι επόμενοι έλεγχοι γίνονται κάθε 2 χρόνια)

  • Άδεια κυκλοφορίας στην οποίαν να αναγράφεται ως καύσιμο και το υγραέριο.
  • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
  • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς)
  • Βεβαίωση εγκαταστάτη υγραερίου σε ισχύ (Προσοχή, αυτή η βεβαίωση ισχύει μόνο για 7 ημέρες από την έκδοσή της)