Φάσεις Ελέγχου

Οπτικός προέλεγχος του οχήματος

Έλεγχος Καυσαερίων

Έλεγχος Σύγκλισης - Απόκλισης

Έλεγχος Αμορτισέρ

Μέτρηση φρένων

Έλεγχος Φώτων

Κύριος Οπτικός Έλεγχος

Ειδικοί Έλεγχοι