Δικαιολογητικά

Επιβατικά (Ε.Ι.Χ.)Ταξί (Ε.Ι.Χ.)ΕκαπιδευτικάΑσθενοφόραΦορτηγά (μέχρι 3,5 τόνων)Βαρέα Οχήματα (Φορτηγά>3,5 τόνων, Λεωφορεία) -Δημόσιας & Ιδιωτικής ΧρήσηςΜεταχειρισμένα (Επιβατικά, Ταξί, Φορτηγά)Υγραεριοκίνητα ΟχήματαΔίκυκλα (Μοτοποδήλατα & ΜοτοσικλέτεςΠιστοποίηση ADR & ATP Έλεγχος - Νομιμοποίηση ABS

Αρχικός (ο πρώτος έλεγχος γίνεται 4 χρόνια μετά την αγορά).

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού

Περιοδικός (όλοι οι επόμενοι έλεγχοι, που γίνονται κάθε 2 χρόνια)

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς)

Αρχικός (ο πρώτος έλεγχος γίνεται 1 χρόνο μετά την αγορά).

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος
 • Άδεια χρήσης ασύρματου (μόνο για ραδιοταξί)

Περιοδικός (όλοι οι επόμενοι έλεγχοι, που γίνονται κάθε 1 χρόνο)

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς)
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος
 • Άδεια χρήσης ασύρματου (μόνο για ραδιοταξί)

Αρχικός (ο πρώτος έλεγχος, που γίνεται αμέσως μετά την μετατροπή του ως εκπαιδευτικό)

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
 • Βεβαίωση μηχανολόγου για την ορθή τοποθέτηση πεντάλ.

Περιοδικός (όλοι οι επόμενοι έλεγχοι, που γίνονται κάθε 1 χρόνο).

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς).
 • Άδεια λειτουργίας σχολής.

Αρχικός (ο πρώτος έλεγχος γίνεται 1 χρόνο μετά την ταξινόμησή του ως ασθενοφόρο)

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα οδηγού.

Περιοδικός (όλοι οι επόμενοι έλεγχοι γίνονται κάθε χρόνο)

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς).

 • Φορτηγά (μεχρι 3,5 τόνων)

Αρχικός (ο πρώτος έλεγχος γίνεται 4 χρόνια μετά την αγορά)

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού

Περιοδικός (όλοι οι επόμενοι έλεγχοι γίνονται κάθε 2 χρόνια)

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς)
 • Φορτηγά Βυτιοφόρα (μέχρι 3,5 τόνων) με δεξαμενή έως 1000 λίτρα
 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
 • Βεβαίωση ογκομέτρησης σε ισχύ

Αρχικός (ο πρώτος έλεγχος γίνεται 1 χρόνο μετά την αγορά)

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
 • Πιστοποιητικό ταχογράφου (η ισχύ του είναι 2(δυο) έτη )
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (αν υπάρχει )
 • Βεβαίωση μη ύπαρξης Περιοριστή Ταχύτητας ( για όσους απαιτείται )

Επιπλέον για Φ.Δ.Χ. :

Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.).


Περιοδικός
 (όλοι οι επόμενοι έλεγχοι γίνονται κάθε 1 χρόνο)

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς)
 • Πιστοποιητικό ταχογράφου (η ισχύ του είναι 2 (δύο) έτη )
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (αν υπάρχει )
 • Βεβαίωση μη ύπαρξης Περιοριστή Ταχύτητας ( για όσους απαιτείται )

 

Επιπλέον για Φ.Δ.Χ. :

Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.).

 • Πιστοποίηση εκ’ των Υστέρων Τοποθετημένων Συστημάτων Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π.) Βαρέων Οχημάτων (Φορτηγά >3,5 τόνων ,Λεωφορεία) ,Δημοσίας & Ιδιωτικής χρήσης
 • Βεβαίωση καλής τοποθέτησης Σ.Α.Π.
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας Σ.Α.Π. (από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή Σ.Α.Π.)
 • Πρωτότυπο Τιμολόγιο Αγοράς και Πρωτότυπο  ΔΠΥ προς Επιβεβαίωση οτι το ΣΑΠ είναι Καινούργιο
 • Πιστοποίηση προεγκατεστημένου Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π.)Βαρέων Οχημάτων (Φορτηγά >3,5 τόνων ,Λεωφορεία), Δημοσίας & Ιδιωτικής χρήσης
 • Υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδοτημένου τεχνίτη  τοποθέτησης Σ.Α.Π.

 

οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα προϊόντα (ADR)

 • αδεία κυκλοφορίας
 • ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού
 • βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα προβλέπεται)
 • πιστοποιητικό ταχογράφου
 • βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.)   για  τα Φ.Δ.Χ.
 • προηγούμενο πιστοποιητικό ADR
 • φύλλο δοκιμών κατά ADR

οχήματα που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα (ATP)

 • άδεια κυκλοφορίας
 • ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού
 • βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα προβλέπεται)
 • πιστοποιητικό ταχογράφου
 • βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.)   για  τα Φ.Δ.Χ.
 • πιστοποιητικό  ATP

(υποχρεωτικό να έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα έλεγχου)

Εξωτερικού.

 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης – τελωνείου.
 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου (αν πρόκειται να γίνει ΤΑΞΙ)

Επιπλέον για βαρέα με ταξινομήσεις μετά την 01/01/2009 : Υποχρεωτικά με ABS-EBS . Προσκόμιση Βεβαίωσης εργοστασίου (πρωτότυπη-θεωρημένη ή Βεβαίωση ABS αντιπροσωπείας )  ή αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 6*1,2

Από ΟΔΔΥ.

 • Πιστοποιητικό ΟΔΔΥ
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου (αν πρόκειται να γίνει ΤΑΞΙ)

Αρχικός (αμέσως μετά την μετατροπή του σε υγραεριοκίνητο)

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
 • Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ (αν το όχημα έχει υποχρέωση)
 • Βεβαίωση εγκαταστάτη υγραερίου (έως 30 ημερών)
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ, απαιτείται και το σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της μεταφρασμένης στα Ελληνικά δήλωσης συμμόρφωσης

Περιοδικός (όλοι οι επόμενοι έλεγχοι γίνονται κάθε 2 χρόνια)

 • Άδεια κυκλοφορίας στην οποίαν να αναγράφεται ως καύσιμο και το υγραέριο.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς)
 • Βεβαίωση εγκαταστάτη υγραερίου σε ισχύ (Προσοχή, αυτή η βεβαίωση ισχύει μόνο για 7 ημέρες από την έκδοσή της)

Αρχικός (ο πρώτος έλεγχος γίνεται 4 χρόνια μετά την αγορά)

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού

Περιοδικός (όλοι οι επόμενοι έλεγχοι, που γίνονται κάθε 2 χρόνια)

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς)

Οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα προϊόντα (ADR)

 • άδεια κυκλοφορίας
 • ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού
 • βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα προβλέπεται)
 • πιστοποιητικό ταχογράφου
 • Ύπαρξη επικολλημένου ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.)   για  τα Φ.Δ.Χ.
 • Πιστοποιητικό Σωληνώσεων (αφορά Βυτιοφόρα διανομής πετρελαίου θέρμανσης)
 • προηγούμενο πιστοποιητικό ADR
 • φύλλο δοκιμών κατά ADR

Οχήματα που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα (ATP)

 • άδεια κυκλοφορίας
 • ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού
 • βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα προβλέπεται)
 • πιστοποιητικό ταχογράφου
 • Ύπαρξη επικολλημένου ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.)   για  τα Φ.Δ.Χ.
 • πιστοποιητικό  ATP (υποχρεωτικό να έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα ελέγχου)

Πιστοποίηση εκ’ των Υστέρων Τοποθετημένων Συστημάτων    Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π.) Βαρέων Οχημάτων (Φορτηγά >3,5 τόνων -Λεωφορεία), Δημοσίας & Ιδιωτικής χρήσης

 • Ισχύων Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ)
 • Βεβαίωση καλής τοποθέτησης Σ.Α.Π με  συνημμένο αναλυτικό σχεδιάγραμμα (από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη και υπεύθυνο εξουσιοδοτημένου συνεργείου Σ.Α.Π.(ΒΚΤ))
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας Σ.Α.Π. (από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή Σ.Α.Π.(ΒΚΛ))
 • Πρωτότυπο Τιμολόγιο Αγοράς και Πρωτότυπο  ΔΠΥ προς Επιβεβαίωση ότι το ΣΑΠ είναι Καινούργιο

Πιστοποίηση Προεγκατεστημένων Συστημάτων    Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π.) Βαρέων Οχημάτων (Φορτηγά >3,5 τόνων -Λεωφορεία), Δημοσίας & Ιδιωτικής χρήσης

 • Ισχύων Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ)
 • Βεβαίωση (ΥΔ) προεγκατεστημένου   Σ.Α.Π. από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη & υπεύθυνο εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθέτησης Σ.Α.Π.)

Οχήματα με αμιγώς υδραυλικό σύστημα φρένων.

 • Δεν απαιτείται η ύπαρξη ABS , αλλά εφ όσων υπάρχει απαιτείται η αναγραφή του στην άδεια κυκλοφορίας