Ταξί (Ε.Ι.Χ)

Ταξί (Ε.Ι.Χ)

Αρχικός (ο πρώτος έλεγχος γίνεται 1 χρόνο μετά την αγορά).

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος
 • Άδεια χρήσης ασύρματου (μόνο για ραδιοταξί)

Περιοδικός (όλοι οι επόμενοι έλεγχοι, που γίνονται κάθε 1 χρόνο)

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς)
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος
 • Άδεια χρήσης ασύρματου (μόνο για ραδιοταξί)