Μεταχειρισμένα (Επιβατικά,Ταξί,Φορτηγά)

Μεταχειρισμένα (Επιβατικά,Ταξί,Φορτηγά)

Εξωτερικού.

  • Πιστοποιητικό ταξινόμησης – τελωνείου.
  • Ξένη άδεια κυκλοφορίας.
  • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
  • Βεβαίωση ταξιμέτρου (αν πρόκειται να γίνει ΤΑΞΙ)

Επιπλέον για βαρέα με ταξινομήσεις μετά την 01/01/2009 : Υποχρεωτικά με ABS-EBS . Προσκόμιση Βεβαίωσης εργοστασίου (πρωτότυπη-θεωρημένη ή Βεβαίωση ABS αντιπροσωπείας )  ή αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 6*1,2

Από ΟΔΔΥ.

  • Πιστοποιητικό ΟΔΔΥ
  • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού
  • Βεβαίωση ταξιμέτρου (αν πρόκειται να γίνει ΤΑΞΙ)