Αριθμ. 74919/4049 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/11-4-2006) υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Την ανάγκη τροποποίησης της υπουργικής απόφασης 28366/2098/06 (Β΄ 441/11-4-2006) όπως ισχύει, για τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί πριν την 1/1/1999, με αναδρομική εφαρμογή της διάταξης από την 1/11/2016, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εγκατάστασης συ-
στήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, λόγω αδυναμίας της αγοράς να καλύψει τις ανάγκες ώστε να μην υποστούν κυρώσεις οι κάτοχοι των οχημάτων.
Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η περίπτωση β της παραγράφου 3 της υπουργικής
απόφασης 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Απαγορεύεται n κυκλοφορία των οχημάτων της παραγράφου 1 που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά πριν την 1/1/1999 και δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας που φέρει το όχημα κατά την έκδοση της παρούσας ως εξής:
i. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 0 ή 1 από 1/4/2017.
ii. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 2 ή 3 από 1/6/2017.
iii. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 4 ή 5 από 1/8/2017.
iν. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 6 ή 7 από 1/10/2017.
ν. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 8 ή 9 από 1/12/2017».
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1/11/2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *