Έλεγχος – Νομιμοποίηση ABS

Έλεγχος - Νομιμοποίηση ABS

Πιστοποίηση εκ’ των Υστέρων Τοποθετημένων Συστημάτων    Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π.) Βαρέων Οχημάτων (Φορτηγά >3,5 τόνων -Λεωφορεία), Δημοσίας & Ιδιωτικής χρήσης

  • Ισχύων Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ)
  • Βεβαίωση καλής τοποθέτησης Σ.Α.Π με  συνημμένο αναλυτικό σχεδιάγραμμα (από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη και υπεύθυνο εξουσιοδοτημένου συνεργείου Σ.Α.Π.(ΒΚΤ))
  • Βεβαίωση καλής λειτουργίας Σ.Α.Π. (από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή Σ.Α.Π.(ΒΚΛ))
  • Πρωτότυπο Τιμολόγιο Αγοράς και Πρωτότυπο  ΔΠΥ προς Επιβεβαίωση ότι το ΣΑΠ είναι Καινούργιο

Πιστοποίηση Προεγκατεστημένων Συστημάτων    Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π.) Βαρέων Οχημάτων (Φορτηγά >3,5 τόνων -Λεωφορεία), Δημοσίας & Ιδιωτικής χρήσης

  • Ισχύων Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ)
  • Βεβαίωση (ΥΔ) προεγκατεστημένου   Σ.Α.Π. από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη & υπεύθυνο εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθέτησης Σ.Α.Π.)

Οχήματα με αμιγώς υδραυλικό σύστημα φρένων.

  • Δεν απαιτείται η ύπαρξη ABS , αλλά εφ όσων υπάρχει απαιτείται η αναγραφή του στην άδεια κυκλοφορίας